Ξανά-μανά πάλι τα ίδια...Το ΔΝΤ βλέπει αδυναμίες και κινδύνους στην Ελλάδα – Νέες συστάσεις

dnt
Την ανάγκη διατήρησης και επέκτασης της ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να βλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 4 για την οικονομία της ευρωζώνης που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΔΝΤ και στην οποία υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές για κάθε χώρα του ευρώ.
Εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας το ΔΝΤ σημειώνει τις διαφορές στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις σε βάθος χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, τονίζει πως οι μεταρρυθμίσεις του 2011 αντιστράφηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 10,9% και ο υπό – κατώτατος μισθός των εργαζομένων κάτω των 25 ετών καταργήθηκε.
«Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους κινδύνους για την ανάκαμψη της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας», σημειώνει σχετικά.
Το ΔΝΤ υποστηρίζει μάλιστα πως πρέπει να προωθηθούν πιο ευέλικτες πολιτικές για την αγορά εργασίας, μέσω της επικράτησης των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας έναντι των κλαδικών, αλλά και να υπάρχει τακτική αξιολόγηση για τις περιπτώσεις που δικαιολογούνται συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Επίσης, δίνει βάρος και στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να μειωθεί το βάρος των φόρων και των εισφορών, αλλά και το κόστος χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένες συστάσεις απευθύνει το ΔΝΤ και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρει πως πρέπει να συνεχισθεί η πρόοδος ως προς τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για επενδύσεις, να αξιολογηθεί εκ νέου το καθεστώς των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, ώστε να μειωθούν οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά και να ενισχυθεί η ικανότητα της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού να εντοπίζει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.
Το ΔΝΤ αναφέρει πως οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές για να τονωθεί η παραγωγικότητας και να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις όπως τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, η βραδεία αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και το δημογραφικό.