Το ΚΚΕ μπορεί να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα και να διεκδικήσει ανακούφιση για το λαό