Έρχεται νέος συντελεστής για έσοδα από ακίνητα – Όλες οι λεπτομέρειες

720_664267_40fbc4f940-8e18b46416bd68f6
Προσπάθειες εξορθολογισμού της κλίμακας με την οποία φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα θα επιχειρήσει το οικονομικό επιτελείο.
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η μέτρηση του κόστους των παρεμβάσεων καθώς και το πακέτο των μέτρων είναι περιορισμένο για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που απασχολεί το νέο
οικονομικό επιτελείο είναι ο δεύτερος φορολογικός συντελεστής, ο οποίος ανέρχεται στο 35%. Συγκεκριμένα, σήμερα το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
-Από 0-12.000 ευρώ συντελεστής 15%
-Από 12.001 ευρώ -35.000 ευρώ συντελεστής 35%
-Από 35.001 ευρώ και πάνω, ο συντελεστής 45%
Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι ο δεύτερος συντελεστής να περιοριστεί στο 20% ή 25%.
Στην περίπτωση που το κόστος είναι απαγορευτικό το σχέδιο θα μεταφερθεί για το 2021.