Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν

Να εκτιμάς ότι έμψυχο και άψυχο έχεις σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να μη το έχεις.