Ο Θλιβερός αυτός τύπος που είχε και το πόστο του κυβερνητικού διαχειριστή της Οικονομίας...

...δεν έχει αντιληφτεί, στο ελάχιστο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει την πασοκοποίηση
Έχει προχωρήσει την… πασοκοποίηση πιο πέρα από τα έσχατα όρια του εκφυλισμού του ΠΑΣΟΚ…
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εκφυλισμένο ΠΑΣΟΚ στο τετράγωνο...

Περισσότερα στο "Ρεσάλτο"