"Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν"

"Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν"


Σκέψεις σοφών