Γιατί Ο Χριστός Γεννήθηκε Και Δεν Εμφανίστηκε έτσι Απλά;;;;


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ρωτήσατε, γιατί  Κύριος Χριστός πρεπε νά γεννηθεκαί  νά μεγαλώσεικαί νά βασανισθε;
Γιατί δέν μφανίσθηκε ξαφνικά, μέ μις πό τούς  ορανούς, μέ τή μορφή ριμου νθρώπου, πως κατά τούςλληνικούς μύθους  πόλλων μφανιζόταν στούς  νθρώπους;
ντελς νάρμοστη σύγκριση
Πς μπορε νά συγκρίνεται  πραγματικός νθρωπος μέ  μία παραίσθηση καί  ληθινός Θεός μέ φανταστικά  τέρατα;
σο πιό ψηλά εναι  ορανός πάνω πό τή γτόσο εναι  ψηλή  σοφία το Θεο πάνω πό τό λογικό το  νθρώπου...
Κατά τή σοφία το ψίστου  Χριστός πρεπε νά  μφανισθε στόν κόσμο καί σάν παιδί καί σάν νεαρός  καί σάν ριμος νθρωποςγιά νά εναι σ᾿ λους προσιτός  καί νά κερδίσει τούς πάντες.
άν Ατός δέν ταν ποτέ παιδίθά ταν χρός καί κρύος  λόγος Του:
«φετε τά παιδία ρχεσθαι πρός μεκαί μή κωλύετε ατά· τν γάρ τοιούτων στίν  βασιλεία τν ορανν»  (Μάρκ. 10:14) καί πάλι:
«μήν λέγω μίνάν μή στραφτε καί γένησθε ς τά  παιδίαο μή εσέλθητε ες τήν βασιλείαν τν ορανν»  (Ματθ. 18:3).
σες εστε δάσκαλος τν παιδινκαί σάν δάσκαλος  σκεφθετεπόσο διαφορετική θά ταν  σχέση σας μέ τά  παιδιάάν δέν εχατε πάρξει κι σες παιδί.
 Χριστός ναμφίβολα μποροσε νά μφανισθε στόν  κόσμο καί τσι πως τό θέλετε σες λλάάν τό εχε κάνειΑτός δέν θά μποροσε νά εναι γιά τό γένος τν  νθρώπων κενο πού Ατός θελε νά εναιδηλαδή  Δάσκαλος καί Σωτήρας λωνκαί παράδειγμα λων τν  γενεν.
σς σς ταλαιπωρε ατό πού σκέφτεστετι  Κύριος μέ  τήν συνήθιστη γέννησή Του μεγάλωσε γιά τό λογικό μας τό μυστήριο το Εναι Του.
λλά τό μυστήριό Του, δέν θά ταν πολύ  μεγαλύτερο  καί κατανόητοάν Ατός ξαφνικά κατέβαινε νάμεσα  στούς νθρώπουςξω πό κάθε συγγενικό δεσμό μέ τούς νθρώπους;
Δέν θά μιλοσε  κόσμος σ᾿ ατή τήν περίπτωση γι᾿ Ατόν σάν γιά κάποιο φάντασμα;
Τότε καί τό πρόσωπό Του, καί μαζί μ᾿ ατό καί  διδασκαλία καί  θυσία Τουθά χαναν τήν  πραγματική βάση καί τήν πραγματική σημασία.
φο άν ταν φάντασμαποιός πό μς θά κουγε καί θά προσπαθοσε νά μιμηθε να φάντασμα;
κόμα πρεπε νά γεννηθε  Κύριος μαςκαί κριβς μέ τόν τρόπο πού γεννήθηκε, γιά νά δείξει μ᾿ ατό τή δυνατότητα καί γιά νά τονίσει τή σημασία τς  δικς μας πνευματικς γέννησηςπού στέκετε στό κέντρο  τς διδασκαλίας Του περί το νθρώπου
Κατά τόν λόγο Του:
«άν μή τις γεννηθ νωθενο δύναται δεν τήν βασιλείαν το Θεο» (ωάν. 3:3).
πως Ατός γεννήθηκε κ το γίου Πνεύματος πό τό  περκαθαρό σμα τς Παρθένου Μαρίαςτσι μπορομε κι μες νά γεννηθομε πνευματικά κ το γίου Πνεύματος  στήν καθαρότητα τς ψυχς μας.
Ο μεγάλοι ρθόδοξοι πνευματικοί γέροντες  νέκαθεν  δίδασκαν, τι  νέα γέννηση το νθρώπου γίνεται πό τόνρο τς παρθενικς καθαρότητας τς ψυχς.
Μ᾿ λλα λόγια ο ψυχές ο ποες καθαρίζουν ντελςκόμα καί πό μαρτωλές σκέψειςγίνονται παρόμοιες μέ τήν γία Κόρηκαί ξιώνονται μέ τήν εδοκία το Θεο νά γίνουν κατοικία το Χριστο.
άν  γέννηση το Χριστο κ τς Παρθένου Μαρίας εναι  δύσκολα κατανοητή γιά τόν κοινό νοεναι ξαιρετικά  φέλιμη καί νθαρρυντική γιά λους κείνους ο ποοι θά πιθυμήσουν τήν πνευματική θική ναγέννηση το εναι  τους.
Γι᾿ ατόσυχάστεκαί εχαριστστε τήν αώνια Σοφία  πειδή  Σωτήρας το γένους τν νθρώπων μφανίσθηκε τσι πως  διος θεώρησε ς καλύτερο
Καί φώναξτε μαζί μέ τόν πόστολο Παλο:
 « βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεο» ( Ρωμ. 11: 33). 
Καί χαιρετστε τά παιδιά σας στό σχολεο μέ τήν παιδική  χαρά:
 Χριστός γεννήθηκεπαιδιά
πό τό βιβλίο«Δρόμος δίχως Θεό δέν ντέχεται…» 
εραποστολικές πιστολές Α΄ γίου Νικολάου Βελιμίροβιτςκδόσεις «ν πλ»
ΠΗΓΗ