Είναι πλέον φανερό, ότι κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, τις χτυπά η μαλακία στο κεφάλι, χειρότερα απ ότι τους άνδρες!!!!!Είναι πλέον φανερό, ότι κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, τις χτυπά η μαλακία στο κεφάλι, χειρότερα απ ότι τους άνδρες!!!!!