Ποιοι ανέστρεψαν την στεφάνια νόσο

Ποιοι ανέστρεψαν την στεφάνια νόσο

Ο Ellsworth Wareham, MD, γνωστός για την μακροζωία του και για τη διακεκριμένη χειρουργική του σταδιοδρομία, που περιλάμβανε τις πρώτες ανοικτές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε πολλές χώρες, μας μιλάει για τους επιστήμονες που παρουσίασαν και απόδειξαν με έρευνες και κλινικές
μελέτες επιστημόνων τι αναστρέφει την στεφάνια νόσο.