Πολεμήσατε δίπλα μας, θα πολεμήσουμε δίπλα σας!Ζήτησα από τις Σερβικές Ειδικές Δυνάμεις, να ετοιμάζονται! Απάντησαν: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ! Αν χρειαστεί, θα χτυπήσουμε τον τούρκο χωρίς έλεος! Πολεμήσατε δίπλα μας, θα πολεμήσουμε δίπλα σας! Αυτός είναι ο όρκος τιμής που δώσαμε το 1995, και θα τον τιμήσουμε!
θα πολεμήσουμε δίπλα σας!