16 προσλήψεις στον δήμο Αχαρνών, μέσω ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αχαρνών.
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
12 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr