Από το 2010 σας το λέω σε κάθε τόνο! Σας καταλαβαίνω! Είναι δύσκολο να το αποδεχτείτε! Αλλά πάρτε το απόφαση! Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ!

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια και κείμενο
Από το 2010 σας το λέω σε κάθε τόνο! Σας καταλαβαίνω! Είναι δύσκολο να το αποδεχτείτε! Αλλά πάρτε το απόφαση! Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ! ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΙΚΑ! ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!