Εντριβές και μασάζ στα αλλοδαπά θα κάνουν οι στρατιώτες μας με εντολή γνωστού βαψομαλλιάΕντριβές και μασάζ στα αλλοδαπά αδέρφια μας, που χάνουν διαβατήρια αλλά όχι κινητά, θα κάνουν οι στρατιώτες μας με εντολή γνωστού βαψομαλλιά, που μαθαίνω δικτυώνεται με το σόι για να παραμείνει και να προαχθεί ως την κορυφή των ΕΔ.
Οι δε θαλαμοφύλακες μετά θα τους σκεπάζουν και θα τους νανουρίζουν με το Γιαχαμπίμπι γιαλελέλι".