Εκτιμάτε τους ανθρώπους όσο τους έχετε όχι όταν τους χάνετε

Εκτιμάτε τους ανθρώπους όσο τους έχετε όχι όταν τους χάνετε! Αντί να νοσταλγούμε τους ανθρώπους ή τα πράγματα που έχουμε χάσει, θα πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε και να εκτιμούμε τους
ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας τώρα.