Εισόδημα AirBnb και σειρά δαπανών αυτόματα στο Ε1

Εισόδημα AirBnb και σειρά δαπανών αυτόματα στο Ε1
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση του 2014 σε μια σειρά από δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να δηλώσουν και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, πληρωμές πιστωτικών καρτών κα
Οι δαπάνες αυτές αναλυτικά και ως άθροισμα σχεδιάζεται να αναρτηθούν στη φετινή φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στα έντυπα Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Ε1 (βασικό έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) με τη μορφή ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Οι εταιρείες που διαθέτουν τα παραπάνω στοιχεία τα αποστέλλουν κάθε χρόνο στη φορολογική διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να διευκολύνονται οι φορολογικοί έλεγχοι φυσικών και νομικών προσώπων.
Με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στη φορολογική δήλωση θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσής της και θα μπορεί επίσης να γίνει ευκολότερα από τη φορολογική διοίκηση και κυρίως από τους ίδιους τους φορολογούμενους η σύγκριση μεταξύ του αθροίσματος των παραπάνω δαπανών και του τεκμαρτού εισοδήματος με το ύψος του καθαρού εισοδήματος που δηλώνουν. Έτσι, στις περιπτώσεις που το δηλούμενο καθαρό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το άθροισμα πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών, ο φορολογούμενος θα μπορεί να βγαίνει "στη σέντρα" για φορολογικό έλεγχο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι περισσότερες από τις παραπάνω δαπάνες δεν αποτελούν τεκμήριο (με την εξαίρεση των διδάκτρων), αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή των λεγόμενων έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος ελεγχόμενων, όπως είναι η τεχνική του "ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών με μετρητά" του φορολογούμενου.

AirBnB

Στη φορολογική δήλωση (Ε1) και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων (Ε2) σχεδιάζεται να αναρτηθούν και τα στοιχεία από το εισόδημα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από τη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών. Για να γίνει αυτό στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο πέρασε διάταξη με την οποία η φορολογική διοίκηση υποχρεώνει τις σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες να της παραδώσουν τα στοιχεία των πληρωμών που έχουν κάνει σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Αν δεν συνεργαστούν τότε η λειτουργία των σχετικών πλατφορμών θα διακοπεί στην Ελλάδα με "μαύρο" που θα πέσει στο ίντερνετ κατόπιν εντολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ιδιοκτήτες που θα εμφανιστούν να έχουν λάβει πληρωμές από τις πλατφόρμες και δεν δηλώσουν τα σχετικά ποσά θα είναι υποψήφιοι για φορολογικό έλεγχο.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει για φέτος αύξηση των φορολογικών εσόδων πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάρτηση στη φορολογική δήλωση πρόσθετων δεδομένων αλλά και η αύξηση στο 30% του εισοδήματος, των ελάχιστων απαιτούμενων δαπανών των φορολογούμενων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.capital.gr/