Αυτά έλεγε κάποιος Γκλέτσος... σήμερα θαυμαστής του Αλέκσηηηηη

Αυτό σημαίνει σταθερός στις ιδέες σου...
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/