Με εντολή της κυβέρνησης, από αύριο το πρωί κάθε εισβολέας στο φουσκωτό θα απέχει από τον άλλον 2 μέτραΜε εντολή της κυβέρνησης, από αύριο το πρωί κάθε εισβολέας στο φουσκωτό θα απέχει από τον άλλον 2 μέτρα και οι ΜΚΟ στην ακρογιαλιά θα είναι όλες εφοδιασμένες με απολυμαντικό.