Μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού εφαρμόζει η Alpha Bank

Μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού εφαρμόζει η Alpha Bank

Σειρά μέτρων με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της Alpha Bank με ισχύ από σήμερα.
Ειδικότερα:
- Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού:
• έγκυες,
• άνω των 60 ετών

• πάσχοντες από ενεργό νεοπλασία ή αιματολογικό νεοπλασματικό νόσημα ή λαμβάνουν χημειοθεραπεία
• μεταμοσχευθέντες
• εργαζόμενοι που λαμβάνουν για οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα ανοσοκατασταλτική φαρμακευτική αγωγή, και
• ασθενείς-πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1
καλούνται να μην προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους και να εργάζονται, όπου αυτό είναι εφικτό, από την κατοικία τους.
Όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης των παραπάνω ιατρικών καταστάσεων θα αναρτηθούν άμεσα λεπτομερείς οδηγίες στο intranet της τράπεζας.
- Με γνώμονα την προστασία του προσωπικού των καταστημάτων, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του δικτύου, τα στελέχη των καταστημάτων θα εναλλάσσονται ανά δύο εβδομάδες.
Συγκεκριμένα το 50% του προσωπικού θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του καταστήματος, ενώ το υπόλοιπο 50% θα παραμένει στο σπίτι του. Επιπλέον, όσον αφορά την είσοδο των πελατών στο κατάστημα, έχει οριστεί μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων πελατών ανά κατάστημα, ανάλογα με το εμβαδόν του κάθε καταστήματος.
- Όσον αφορά στο προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών, με ευθύνη των διευθυντών, επιλέγεται κατ' ελάχιστον το 25% της δύναμης κάθε μονάδας για να εργαστεί από το σπίτι.
Όπως αποφασίστηκε, εφόσον κριθεί εφικτή η εργασία από το σπίτι μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, χωρίς τη δημιουργία λειτουργικού κινδύνου, το ποσοστό τηλεργασίας μπορεί να ξεπεράσει το 50% ή -σε περίπτωση ολιγομελών μονάδων- ακόμη και το σύνολο του προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προσβάσεις.