Ένας κόκκος άμμου σε ένα αχανές σύμπαν....

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Κι εμείς ένας κόκκος άμμου σε ένα αχανές σύμπαν....
Μια μικρή στιγμή στην αιωνιότητα η τροχιά μας. Φορτώσαμε αυτή την μικρή τροχιά με χιλιάδες πρέπει,  με χιλιάδες άγχη, μίση, και ξεχάσαμε αυτήν την απλή αλήθεια,
ξεχάσαμε ...
.ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!

Μαρίζα Τσιτμή