Η δύναμή μας είναι....

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομαΎψιστη δύναμη στη ζωή, η αγάπη που αντλούμε από τους δικούς μας ανθρώπους.

Μαρίζα Τσιτμή