Γρηγόρης Πετράκος: Θέλω από σήμερα την Ελευθερία μου! Δεν θέλω να μας προστατέψετε άλλο! Αρκετά μας προστατέψατε…!!!...

Θέλω από σήμερα την Ελευθερία μου! Δεν θέλω να μας προστατέψετε άλλο! Αρκετά μας προστατέψατε…!!!...


Δεν υπάρχουν σχόλια: