Ο μικρός "φύρερ" έγινε κι "επιστήμονας"!

...βγαίνουμε από το σπίτι και ενεργοποιούμε το Σχέδιο ΧΑΜ