ΕΛΣΤΑΤ: Έγκριση νέας προκήρυξης από τις 1040 προσλήψεις

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση

Νέα προκήρυξη για την διενέργεια έρευνας ενέκρινε με απόφαση που δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Νέα προκήρυξη για την διενέργεια έρευνας ενέκρινε με απόφαση που δημοσιέυθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ο σχεδιασμός προκύπτει με βάση την πρόσκληση του φορέα για 1.040 προσλήψεις ιδιωτών στις
υπηρεσίες της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι παραπάνω 1040 Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 για τη συλλογή δεδομένων από έρευνες.
Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ