107 χρόνια μετά την μάχη Κιλκίς-Λαχανά, όταν οι Έλληνες θυσιάστηκαν για την Μακεδονία.Η μάχη του Κιλκίς – Λαχανά, παρόλο που είναι η σημαντικότερη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου, απουσιάζει από τη διδακτέα ύλη των σχολείων. Ίσως για να μην αντιληφθούν τα παιδιά μας πόσο μεγάλο ήταν το τίμημα που πλήρωσαν οι πρόγονοί τους για να κρατήσουν ελληνική την Μακεδονία και να μην αντιδρούν στον διαγωνισμό εθνικής μειοδοσίας στον οποίο επιδίδονται οι σημερινές κυβερνήσεις.