130.000 ΕΥΡΩ! Η ΑΔΕΛΦΗ του πρωθυπουργού πήρε «εργολαβία» για τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα...