Πλησιάζουν τις αρπαχτές του Τσίπρα! 5.700 ΕΥΡΩ το παγκάκι!