Τα παιδιά φτωχών οικογενειών πρέπει να ευνουχίζονται, γιατί είναι "κακής ποιότητας"...