Ντοκουμέντο της απόπειρας δωροδοκίας Χίου από δικηγόρο συζύγου πολιτικού