Oι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας...


Oι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας
1. Πάντοτε και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία.
2. H πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο, είναι ανεξάρτητη από...
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ατόμου.
3. Hλίθιος χαρακτηρίζεται το άτομο που οι πράξεις του, προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανό και να βλάπτεται σημαντικά.

4. Oι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν


την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων.
Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι
συνεχώς παραβλέπουν πως η συναναστροφή με ηλίθια άτομα
αποδεικνύεται απαρέγκλιτα μοιραίο λάθος,
ανεξάρτητα από χρόνο, τόπο και συνθήκες.

5. O ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από κακοποιό».

---------------------------------------------------------------Carlo Cipolla
--------------------------------------------------------------------------------

Θεμελιώδεις αρχές του ΕΜΣ

1. Όποια χώρα δανειοδοτείται από τον EΜΣ,
(=ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθεροποίησης)
δέχεται αυτόματα ότι το χρέος της είναι βιώσιμο,
παραιτείται αυτόματα από κάθε δικαίωμα
στην άσκηση δικής της οικονομικής πολιτικής,
παραιτείται από την δημόσια περιουσία της
και δεν μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε, έστω ασήμαντο,
χωρίς την έγκριση αυτού του μηχανισμού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος ΕΜΣ,
έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών
που οφείλουν να συμμορφώνονται άνευ όρων,
όπως ορίζεται αυτολεξεί στην συνθήκη ίδρυσης του ΕΜΣ.
Στην ουσία πρόκειται για ανεξέλεγκτο οργανισμό,
με έδρα το Λουξεμβούργο
ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο
και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.
3. Επίσης η χώρα, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει σε οτιδήποτε,
δεν μπορεί να πετύχει οποιαδήποτε ξεχωριστή συμφωνία
και δεν μπορεί να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια,
δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας,
για οποιοδήποτε ζήτημα την αφορά, σχετικά με δάνεια.

Με άλλα λόγια ο δανεισμός και οι εγγυήσεις
που θα αποσπάσει ο ΕΜΣ
από το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό την κηδεμονία του
«δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο
και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.»
Έτσι το κράτος οφειλέτης είναι αναγκασμένο,
να υποστεί ότι έχει αποφασιστεί ερήμην του,
χωρίς να έχει καν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης,
ώστε να πετύχει κάποιους περιορισμούς,
ρυθμίσεις, ελέγχους και μορατόρια,
στον τρόπο δανεισμού του από τον ΕΜΣ.

Το "ΜΚ" (Μνημόνιο Κατανόησης) συνάδει πλήρως,
με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών,
που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ
(Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
καθώς και με πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έτσι, το ΜΚ δεν είναι απλά μια διμερής συμφωνία,
απόρροια μιας συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης,
με το υπό χρηματοδότηση κράτος, όπως είναι η Ελλάδα.

Εντάσσεται στη ΣΛΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του μνημονίου,
δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την συμμετοχή της Ελλάδας,
στην «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»
Συνεπώς, η τήρηση του μνημονίου,
είναι σύμφωνη με το άρθρο 28 του Συντάγματος,
που προβλέπει περιορισμούς στην άσκηση εθνικής κυριαρχίας,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της Χώρας
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
σύμφωνα και με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 28:
"Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας,
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης."

Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος, που το ΣτΕ,
δεν θα μπορούσε να είναι αρνητικό με τα μνημόνια.
Και μη ξεχνάμε, ότι την παραπάνω ερμηνευτική δήλωση,
την πρόσθεσε στην αναθεώρηση του 2001, ο Βενιζέλος,
έτσι για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και αμφισβήτηση,
της συνταγματικής "νομιμότητας" των πράξεών τους.
Το άρθρο 28 και η ερμηνευτική του δήλωση,
δεν ήταν παρά μία "γέφυρα",
για την προγραμματισμένη "ευρωπαϊκή ολοκλήρωση".
Και όποιος δεν καταλαβαίνει,
ότι το παιχνίδι ήταν στημένο, ήδη από την είσοδο στην ΕΕ,
είναι απλά, ηλίθιος.

Έτσι, το κράτος μέλος που δανείζεται απευθείας από τον ΕΜΣ,
χάνει όχι μόνο την εθνική του κυριαρχία,
αλλά την ίδια την κρατική του υπόσταση.
Η κυβέρνηση οφείλει «άνευ όρων και αμετάκλητα»
να ακολουθεί κατά γράμμα ότι αποφασίζει η Ευρ. Επιτροπή
και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ.
Δηλαδή, με την υπαγωγή στο ΕΜΣ, τελειώνεις σαν χώρα.
Μετατρέπεσαι σε οικόπεδο υπό εκκαθάριση του ΕΜΣ.
Όλα τα μνημόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα
εκπορεύονται από τον EΜΣ.
με κατεύθυνση την “ευρωπαϊκή ολοκλήρωση."

Όταν ο Τσίπρας, τον Σεπτέμβριο 2015,
παίρνοντας δάνειο από τον EΜΣ,
συνειδητά παρέδιδε ΑΥΤΟΜΑΤΑ την εθνική κυριαρχία
και ΟΛΟ τον δημόσιο πλούτο της Ελλάδας,
χωρίς να υπάρχει το παραμικρό δικαίωμα,
διαμαρτυρίας ή διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με το καταστατικό του ESM,
το προσπεράσαμε σαν κάτι το αμελητέο.
Με την αίτηση αυτή η χώρα υπάγεται πλέον απευθείας,
στον μόνιμο μηχανισμό ελεγχόμενης χρεοκοπίας και διάλυσης.

Τώρα αγανακτούμε,
με το ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων,
της ΔΕΗ, των αεροδρομίων, των λιμανιών, της γης,
των παραλιών, ακόμα και του νερού,
αλλά πάλι ...ξεχνάμε να τα συνδέσουμε με τον ESM,
το ευρώ και τα μνημόνια,
διότι κάπου εκεί περιφέρονται και οι δικές μας ευθύνες.

Ηλιθιότητα είναι να κυβερνάς χωρίς επίγνωση,
πόσων ανθρώπων τη ζωή ρημάζεις,
ενώ ταυτόχρονα, με παρανοϊκό μαζοχισμό, αυτοκαταστρέφεσαι.
Nα θριαμβολογείς που βύθισες εκατομμύρια συνανθρώπους σου
σε εναγώνια στέρηση και στην κόλαση της ανεργίας,
και επιχαίροντας να επιδεικνύεις το κλεμμένο τους βιός,
σαν «πρωτογενές πλεόνασμα» που πέτυχε η πολιτική σου.
Nα επαίρεσαι και να ναρκισσεύεσαι,
επειδή ξεπουλώντας κάθε κοινωνική και δημόσια περιουσία,
στους διεθνείς κερδοσκόπους και στις ξένες τράπεζες,
πήρες την άδειά τους να ξαναβγείς στην πιάτσα,
για καινούργιο ολέθριο δανεισμό.

Oι μη ηλίθιοι,
υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων,
και μοιραία υφίστανται τις συνέπειες της καταστροφικότητας,
μοιραίων λαθών αμιγούς ηλιθιότητας.
Θεωρούν ευφυή τον συμβιβασμό με την ηλιθιότητα,
ώστε «να αποφευχθεί το χάος», όπως λένε,
ενώ την ίδια στιγμή υποβαθμίζουν την προοπτική,
ο συμβιβασμός με την ηλιθιότητα,
να αποδειχθεί το πλέον φοβερό και ολέθριο λάθος,
ανεξάρτητα αν η ηλιθιότητα είναι γαλάζια, πράσινη, μωβ,
κόκκινη, μαύρη, παρδαλή, μπορδοροδοκόκκινη.

Eνα χάος εκπορευόμενο από την άρνηση των μη ηλίθιων,
να συμβιβαστούν με την ηλιθιότητα,
έχει προοπτική να εξελιχθεί σε κάτι παραγωγικό - γόνιμο.
Tο χάος από τη επιμειξία ηλιθίων και συμβιβασμένων,
είναι δοκιμασμένο κοκτέιλ, αργού, βασανιστικού θανάτου.

Ας θυμηθούμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια με χρέος 125% του ΑΕΠ
και "βγαίνουμε" με χρέος 185% του ΑΕΠ.
Επίσης ότι μπήκαμε με ονομαστικό χρέος 184 δις
και "βγαίνουμε" με ονομαστικό χρέος 222 δις,
παρά την οκτάχρονη λιτότητα και βαριά φορολογία.
Τι μας λέει αυτό;
Ότι τα μνημόνια δεν ήρθαν για το χρέος,
αλλά για την υφαρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας
και την εξαφάνιση των εργατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Και φυσικά ότι τα μνημόνια ήρθαν, για να μη φύγουν ποτέ.

Ας τα θυμόμαστε αυτά αύριο,
όταν οι ηλίθιοι και οι συμβιβασμένοι,
θα στήνουν τα πανηγυράκια τους,
για την δήθεν έξοδο από τα μνημόνια - εκχωρήσεις τους.
Δεν είναι εχθρός μας ο "δανειστής - αλωτήρας",
που από την φύση του θα επιχειρήσει να τα πάρει όλα.
Δεν είναι εχθρός μας ο ταλαίπωρος σενεγαλέζος,
που πήρε των οματιών του μήπως ζήσει κάτι καλύτερο.
Και πολύ περισσότερο δεν είναι εχθρός μας ο "ιός",
που χωρίς να έχει αυξήσει την θνητότητα,
από το αντίστοιχο εξάμηνο "χρήσης" 2019,
κατάφερε να τρομάξει το πόπολο και να μας δημιουργήσει
τον μεγαλύτερο εθνικό διχασμό, από 1945 και δώθε.

Εχθρός μας είναι: αφ' ενός οι ηλίθιοι και οι συμβιβασμένοι,
που άνετα καταμετρούν ένα 85% ανάμεσά μας,
που μπορούν και φέρνουν στην επιφάνεια ανύπαρκτα ανθρωπάκια,
που μπορούν και υπερψηφίζουν ανύπαρκτες δοσίκωλες κυβερνήσεις
και αφ' ετέρου οι δοσίκωλες κυβερνήσεις, οι έτοιμες να τα δώσουν όλα.
Διότι αυτοί και οι "δικοί τους" και τα δισέγγονά τους,
τα έχουν ήδη παντελονιάσει και έχουν εξασφαλιστεί διά παντός.

Αλλά αυτό, δεν είναι κάτι που συλλαμβάνει το 85%.
Και αυτός είναι ο πόνος των υπολοίπων ημών.
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2020/08/o.html

_

_

Translate my blog to

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Εγγραφείτε τώρα