OAKA: Εντοπίζονται σοβαρές, εκτεταμένες και ετερόκλητες φθορές

 • Της Μαρίας Μόσχου

Το ΟΑΚΑ… ταλανίζεται και δημιουργεί «πονοκέφαλο» στο υπουργείο Υποδομών και την κυβέρνηση. Η εταιρεία που έχει αναλάβει να ελέγξει την στατική επάρκεια εντοπίζει προβλήματα «μεγαλύτερα του αναμενόμενου»!


Έτσι το υπουργείο Υποδομών αναγκάζεται να δώσει και 4η παράταση της σύμβασης μετά από απαίτηση του συμβούλου που έχει αναλάβει το έργο, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνεται από αυτό ο τελικός προϋπολογισμός του.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της απόφασης, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση των εγκαταστάσεων:

 • είναι μεγαλύτερα του αναμενόμενου και
 • αφορούσαν πλήθος διαφορετικών και ετερόκλητων κατηγοριών (στατικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.).

Ο σύμβουλος έχει ως έργο:

 • τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του διαζώματος του ΟΑΚΑ που παρουσίασε ταλαντώσεις και
 • της μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Στάδιο.

Η διαδικασία ανάθεσης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του ΟΑΚΑ ξεκίνησε τον Μάιο του 2019. Ωστόσο  είχαν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τον Οκτώβριο του 2018, όταν στέλεχος της UEFA διαπίστωσε απίστευτη ταλάντωση στο άνω διάζωμα του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με την Μπάγερν Μονάχου.

Υπενθυμίζεται ότι το γήπεδο ποσοδφαίρου του ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης») χρησιμοποιούν ως έδρα για τους ποδοσφαιρικούς τους αγώνες τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός.

 

Τι αναφέρει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και παρουσιάζει σήμερα το Moved.gr δίνεται νέα (η τέταρτη)  παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της από 12-07-2019 Σύμβασης με τίτλο:

«Ανάθεση σύμβασης: παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 • στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων,
 • στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε ταλαντώσεις και
 • στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».

Το ιστορικό

Υπενθυμίζεται ότι στις 12-07-2019 υπογράφηκε μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών και της εταιρείας  «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕ» η σχετική σύμβαση. Η συνολική προθεσμία περαίωσης ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης αυτής εφόσον απαιτηθεί.

Η εταιρεία «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήταν μειοδότρια, καθώς κατέθεσε την πιο συμφέρουσα  προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 132.500  ευρώ  πλέον Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης 7,99%.

Αρχικά δόθηκε παράταση  της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης μέχρι τις 28-01-2020.

Στο τέλος του 2019 αποφασίστηκε ότι η ισχύς της σύμβασης με την συγκεκριμένη εταιρεία , συνεχίζεται μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της

Στις 12-03-2020 δόθηκε  2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης μέχρι τις 28-05-2020.

Στις 21-05-2020 δόθηκε  3η παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης .

Ωστόσο στις 11-09-2020 με έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, αιτείται 4η παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου των υπηρεσιών Συμβούλου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28-11-2020.

Το αίτημα της αναδόχου έγινε δεκτό, καθώς:

 1. Με το από 06-08-2020 έγγραφό του ο Σύμβουλος υπέβαλε το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης αναγνώρισης εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ και εντοπισμού προβλημάτων προς έγκριση. Ωστόσο εκκρεμούν παρατηρήσεις για τη συμπλήρωσή του.
 2. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του Covid 19 επηρεάσθηκε ουσιωδώς το πρόγραμμα των επί τόπου αυτοψιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2020.
 3. Ο όγκος και η φύση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση των εγκαταστάσεων ήταν μεγαλύτερα του αναμενόμενου και αφορούσαν πλήθος διαφορετικών και ετερόκλητων κατηγοριών
 4. Από την έρευνα του Συμβούλου προέκυψε ότι πολλά θέματα που αφορούν στη σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης μελέτης δεν εμπίπτουν στις τυποποιημένες κατηγορίες μελετών και θα απαιτηθεί από μέρους του επιπρόσθετος χρόνος.
 5.  Είναι δυνατή η παράταση της συμβατικής προθεσμία, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Εκκρεμότητα με το Υπερταμείο

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΑΚΑ πρέπει να μεταβιβαστεί προς αξιοποίηση στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) – πιο γνωστή ως Υπερταμείο, κάτι που βρίσκεται στις ελληνικές καλένδες. Η τελευταία έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει εκ νέου τις καθυστερήσεις και τονίζεται ότι στο τέλος Αυγούστου κατατέθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο αναλυτικές εκθέσεις για τα έργα συντήρησης που πρέπει να γίνουν άμεσα στις διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις.

 moved.gr