Παράταση προθεσμίας υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής Ένωσης Αθηνών: Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αριθ. 1647/20/2577620 από 24/11/2020 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ. & Α.Δ./Δ.Α.Π., οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων «έτους 2020» (χρήση 2019) παρατείνονται μέχρι και την 28/02/2021.

http://www.bloko.gr/2020/11/blog-post_676.html