Η Ελβετία δεν εγκρίνει τα νέα εμβόλια

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι της λείπουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Έχουν επικοινωνήσει με τους κατασκευαστές, οι οποίοι έδωσαν στοιχεία από τις μελέτες τους.

Η ιατρική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας, Swissmedic, δήλωσε ότι δεν έχει επαρκείς πληροφορίες, για να εγκρίνει τα τρία διαφορετικά εμβόλια που έχει παραγγείλει η κυβέρνηση.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι της λείπουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Έχουν επικοινωνήσει με τους κατασκευαστές, οι οποίοι έδωσαν στοιχεία από τις μελέτες τους.

“Μας λείπουν στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κλινικών μελετών, καθώς και για τις σημαντικές υποομάδες που...

συμμετείχαν σ’ αυτές τις μεγάλες μελέτες” δήλωσε ο Claus Bolte, επικεφαλής του τμήματος εγκρίσεων της Swissmedic, σε συνέντευξη τύπου που οργανώθηκε την Τρίτη (1/12) από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας.

Για παράδειγμα, η Swissmedic χρειάζεται στοιχεία για τις προϋπάρχουσες νόσους των ατόμων που συμμετείχαν στις μελέτες. Σύμφωνα με την Αρχή, η αποδοχή εμβολίων που έχουν παραχθεί σε τόσο σύντομους χρόνους, απαιτεί έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης προς τους κατασκευαστές και τις αρχές που τα εγκρίνουν. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν λεπτομερώς οι επιπτώσεις των εμβολίων στις διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

πηγή

 http://wwwaristofanis.blogspot.com/