Καλή η "εργολαβία" για το τσιμέντωμα της Ακρόπολης; Τρέμε Μελίνα τις θεές του μπολιτισμού!


Michael Odysseus Yakoumakis

Για πρώτη φορά στα χρονικά, πλημμύρισε η Ακρόπολη.... Συνέπεια του πρόσφατου τσιμεντώματος...

Από όλες τις άθλιες κυβερνήσεις της δεξιάς, η συγκεκριμένη είναι μακράν η χειρότερη!

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/