10 άτομα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Σεπτέμβριος 28, 2016

10 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
 Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατανοώντας τους μηχανισμούς τροφής-εντέρου- εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ζωής στη ρύθμιση της πείνας και του κορεσμού για την υγεία- Full4Health» (Να είναι πτυχιούχοι TΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής
ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής, Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), Να είναι απόφοιτοι ΔΕ Τμήματος Ειδικού Εφαρμογών Διαιτητικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ))

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εξατομικευμένη διατροφή: Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ευκαιριών και των προκλήσεων (Food4Me)-Personalized Nutrition: An Integrated Analysis of Opportunities and Challenges (Food4Me)» (Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής, Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ))

Μία (1) θέση στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διερεύνηση των διατροφικών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της πρόσληψης βιταμίνης D και τη διασφάλιση της υγείας στα διάφορα στάδια της ζωής (ODIN)» (Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής)

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία: χρήση συμπεριφορικών μοντέλων για την κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη διατροφή και φυσική δραστηριότητα με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής -ToyBox» (Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), Να είναι πτυχιούχοι ΤΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ))

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ