Η κάθε καινούργια μέρα είναι μια άλλη ημέρα !

Η ζωή ποτέ δεν επαναλαμβάνεται. Κάθε μέρα ζωγραφίζει κι έναν καινούργιο πίνακα, κάθε μέρα τραγουδάει κι ένα διαφορετικό τραγούδι...κάθε μέρα και μια καινούργια
σελίδα....