Του Χάρη Φλουδόπουλου
Σοβαρές ενστάσεις για την διαδικασία που έχει επιλεγεί να ακολουθηθεί στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που θα διενεργηθούν από τη Δ.Ε.Η. εκφράζουν σύμφωνα με πληροφορίες φορείς της αγοράς και ανεξάρτητοι προμηθευτές. Είναι ξεκάθαρο ότι το μοντέλο δημοπρασίας που επελέγη λειτουργεί υπέρ του πωλητή που είναι η ΔΕΗ αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αγοράς, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι με το μοντέλο
"Yankee auction” που θα εφαρμοστεί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εκτιναχθούν οι τιμές και τελικά οι δημοπρασίες να οδηγηθούν σε αδιέξοδο χωρίς να βοηθήσουν στο άνοιγμα της αγοράς. Όπως εξηγούν οι ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά μέσω των δημοπρασιών δεν είναι επαρκείς. Θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο, που αναμένεται να γίνει η πρώτη δημοπρασία, θα διατεθούν δύο προϊόντα ισχύος 150 + 200 MW αντίστοιχα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή το μερίδιο των ιδιωτών είναι 10% περίπου, μερίδιο που μεταφράζεται σε περίπου 600 MW. Βάσει του μοντέλου που επελέγη από το ΛΑΓΗΕ αναφέρουν πηγές της αγοράς οι συμμετέχοντες θα μπορούν στη διαδικασία να βλέπουν εάν η προσφορά τους είναι επιτυχημένη και στη συνέχεια εάν επιθυμούν θα επανέρχονται για όσες φορές θέλουν με βελτιωμένες προσφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες στη διαβούλευση για τον κώδικα της δημοπρασίας που ολοκληρώθηκε χθες από τη ΡΑΕ, οι εκπρόσωποι των προμηθευτών ζήτησαν να ακολουθήσει το μοντέλο της δημοπρασίας που γίνεται για τα διασυνδετικά δικαιώματα (εισαγωγές ρεύματος) όπου επιτρέπεται μόνο μία προσφορά.
Πιθανή αποτυχία των δημοπρασιών πάντως θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου, αφού θα οδηγούσε σε μη εκπλήρωση του βασικότερου όρου του μνημονίου για τα ενεργειακά, που δεν είναι άλλος από το μετρήσιμο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, με απώλεια συγκεκριμένων μεριδίων από την πλευρά της ΔΕΗ που έχει συμφωνηθεί να καταλήξουν στον ανταγωνισμό των ιδιωτών προμηθευτών σταδιακά μέχρι το 2020 όταν και η ΔΕΗ δε θα πρέπει να έχει μερίδιο άνω του 50%. Θυμίζουμε ότι εφόσον διαπιστωθεί καθυστέρηση στην πρόοδο επίτευξης του στόχου παραμένει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης εναλλακτικών διαρθρωτικών μέτρων.
Η τιμή
Η δημοσίευση της απόφασης του υπουργού ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, με την οποία ορίζεται η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών στα 37,37 ευρώ όπως και η μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής των επόμενων δημοπρασιών, δεν αποτέλεσε έκπληξη τουλάχιστον ως προς το ύψος της τιμής. Άλλωστε η απόφαση προσδιορίζει την τιμή εκκίνησης και δεν εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα διατεθούν στην τιμή τέτοια που να κινήσει το ενδιαφέρον των παικτών της αγοράς. Εκείνο που δημιούργησε αίσθηση ωστόσο ήταν το γεγονός ότι το υπουργείο για πρώτη φορά αποκάλυψε τα μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης της Δ.Ε.Η. δίνοντας τέλος σε μία διαρκή διελκυστίνδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της ενεργειακής επικαιρότητας για πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της γνωστής διαμάχης της βιομηχανίας με τη ΔΕΗ για το ενεργειακό κόστος και τα τιμολόγια της υψηλής τάσης. Ο προσδιορισμός του μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους στα 27,26 €/MWh χωρίς τα δικαιώματα εκπομπής, αναμφίβολα δικαιώνει στην χρόνια αυτή διελκυστίνδα τις απόψεις που διατύπωνε η βιομηχανία και ταυτόχρονα εκθέτει ανεπανόρθωτα τις προηγούμενες διοικήσεις αλλά και τα στελέχη της Δ.Ε.Η. που τοποθετούσαν επί μακρόν χρονικό διάστημα τα κόστη παραγωγής πάνω από τα 50 €/MWh. Η απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργού ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη υπό αυτή την έννοια έχει ιστορική σημασία.capital.gr