Η ΧΟΛΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΙΕΡΕΙΣ!

 Ιούδας δεν είναι μόνο ο γνωστός Ιούδας!Ιούδας είναι ακόμα και ο Έλλην που φιλά για ρουσφέτια τα χέρια των Ιουδαίων...
Ιούδας είναι ο κάθε Ορθόδοξος Έλλην που δεν πράττει τα περί της πατρίδος του, της θρησκείας και της εν Χριστώ οικογένειάς του.
Ιούδας είναι αυτός που δεν οργίζεται με το άδικο.
Ιούδας είναι να είσαι Έλλην και να προσκυνάς τον αντίχριστο εχθρό.http://www.ierakatixisis.com/