Χρήσιμες πληροφορίες για την ΔΕΗ (και κάθε δημόσια υπηρεσία)

Στεφανία Λυγερού
Δεν χρειάζεται να πας στο κατάστημα (να ταλαιπωρείται ο πολίτης για τους ανεύθυνους - εκτός αν θέλεις να κάνεις φασαρία, που είναι όντως θεραπευτική), μπορείς να τους στείλεις μέιλ. Για την ΔΕΗ εδώ: customercare@dei.com.gr ,info@dei.com.gr

Στο πάνω μέρος του εγγράφου να γράψεις: «Να  μου αποστείλετε τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της καταγγελίας μου στο mail:.........»

Επίσης, στην κοινοποίηση να προσθέσεις -επιπλέον του αρμόδιου στον οποίο απευθύνεσαι- ΚΑΙ • Παντός υπευθύνου

Είναι υποχρεωμένοι να το παραλάβουν ΚΑΙ να σου στείλουν και το πρωτόκολλο, στο πλαίσιο του opengov(ανοιχτή διακυβέρνηση) που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Παρένθεση: Ο λόγος που η κυβέρνηση εφαρμόζει το opengov είναι για να βγάζει σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τους παράνομους νόμους που έπειτα υπογράφει, χωρίς φυσικά να είναι ενημερωμένος ο πολίτης, και χωρίς φυσικά όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακριβώς γι’ αυτούς τους δύο λόγους τα βγάζει σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να μην είναι παρόν (να μην λάβει γνώση) κανείς, και να έχουν το δικαίωμα να πουν ότι η απόφαση επήρθε με την σύμφωνη γνώμη του λαού! («Εγώ το έβγαλα σε δημόσια διαβούλευση,  μπορούσες να μπεις και να καταψηφίσεις, αφού δεν καταψήφισες σημαίνει ότι συμφωνείς.»)

Επειδή λοιπόν εφαρμόζεται το opengov, έχεις το δικαίωμα να κάνεις ηλεκτρονικά ΚΑΙ την όποια κατάθεση εγγράφου, και σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Όσον αφορά στο μπαλάκι τώρα..
Στο http://www.yme.gr/index.php?tid=445 αναφέρει ότι:
Οι υπηρεσίες πρέπει: 
Να διαβιβάζουν τις αιτήσεις των πολιτών που υποβλήθηκαν σε αναρμόδια υπηρεσία, στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντός 5 ημερών και να ενημερώνουν τον πολίτη. 

Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην περίπτωση που σου απαντήσουν «δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος κλπ»


Υ.Γ. Ακολουθεί επικοινωνία με την ΔΕΗ (αφορά αίτηση που έκανα για συγγενή μου):


ΔΕΗ Διεύθυνση Πωλήσεων customercare@dei.com.gr

προς Εμένα, ΔΕΗ-www.dei.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αγαπητή κα. …………..,

(……….)
Κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία καταμέτρησης της παροχής σας 22/08/2016,  ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) δεν μας γνωστοποίησε την ένδειξη του μετρητή σας, προκειμένου να εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός. Για το θέμα αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Τμήμα καταμέτρησης της περιοχής σας, για λήψη ένδειξης και την αποκατάσταση της ομαλής έκδοσης λογαριασμών.
(………….)


Stefania Ligerou 
προς ΔΕΗ, info
Παρακαλώ να μου αποστείλετε την εγκύκλιο που ορίζει ότι εγώ, ο πολίτης/πελάτης της ΔΕΗ υποχρεούμαι να επικοινωνήσω με το τμήμα καταμέτρησης της περιοχής μου, για να ανακαλύψω για ποιον λόγο ο διαχειριστής δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) δεν γνωστοποίησε στην ΔΕΗ την ένδειξη του μετρητή μου.
Θέλω επίσης να δω στην εγκύκλιο αν αφορά τον πολίτη/πελάτη της ΔΕΗ η ελλιπής επικοινωνία/συνεννόηση μεταξύ της ΔΕΗ και των διαχειριστών.
Όπως επίσης και αν φαίνεται κάπου σε κάποια εγκύκλιο ότι ο πολίτης/πελάτης της ΔΕΗ είναι υποχρεωμένος να ψάχνει μεταξύ των δύο εμπλεκομένων (ΔΕΗ και διαχειριστών δικτύων) να βρει κάποιον υπεύθυνο, για να απαντηθεί το ερώτημά του, ή να δοθεί λύση σε τυχόν πρόβλημά του.
Κι αν, πράγματι, υπάρχουν νόμοι που υπαγορεύουν τα ανωτέρω, παρακαλώ να μου αποστείλετε την σύμβαση που έχει γίνει μεταξύ της ΔΕΗ και των διαχειριστών, για να γνωρίσω τις αρμοδιότητες του καθενός, ώστε να ξέρω σε ποιον θα απευθύνομαι κάθε φορά, με ονόματα υπευθύνων κάθε τομέα/αρμοδιότητα, και τηλέφωνο υπευθύνου καθώς και φαξ.