Λίμνη Πετρών

Η λίμνη Πετρών είναι μια από τις τέσσερις λίμνες του Αμυνταίου (μαζί με τις Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη). Είναι μικρή, η έκτασή της δεν ξεπερνά τα 8 τ.χλμ. κι όμως τα νερά της τροφοδοτούν την πολύ μεγαλύτερη Βεγορίτιδα μέσω υπόγειας σήραγγας.
Περίπου 90 είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο στα νερά και τους καλαμιώνες της, κάποια από αυτά ιδιαίτερα σπάνια, όπως η λαγγόνα και ο αργυροπελεκάνος. Παραπλεύρως της δυτικής όχθης της λίμνης απλώνεται και ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, η ελληνιστική πόλη των Πετρών με ίχνη κατοίκησης από το 1200 π.Χ.
ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
Είναι μια μικρή και ρηχή λίμνη, βάθους μόλις 3.5 μ., που δέχεται τα νερά από τις άλλες 2 λίμνες, τη Ζάζαρη και τη Χειμαδίτιδα, μέσω καναλιού και μέσω σύρραγας, τα παροχετεύει στη Βεγορίτιδα. Λίμνες, αμπελώνες και τα γύρω βουνά συνθέτουν ένα ξεχωριστό τοπίο, όπου πάνω από 130 είδη πουλιών ενδημούν ή διέρχονται από αυτό και έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και στο πρόγραμμα LIFE, για την προστασία της λαγγόνας και της νανοχήνας, 2 σπάνιων και υπό εξαφάνιση πουλιών.