Όταν συναντήθηκαν τα αρσενικά της πολιτικής...

                                      Η μικρή Λουλού....
Η μικρή Λουλού.....