Σάρωσε ο νέος Λένιν...

...της Χίλαρυ και του Σόρος!
Όμως, ανάμεσα στους παλομοκρούστες... 

sibilla-gr