Νέο δωράκι Τσίπρα στους τοκογλύφους.

Φωτογραφία για Νέο δωράκι Τσίπρα στους τοκογλύφους.
Τα πάντα στις Τράπεζες δίνει ο Τσίπρας προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία ενώ ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει γιατί βλέπει ότι ο Τσίπρας θα κάνει τα πάντα και η δική του δουλειά θα γίνει ευκολότερη.

Το νέο δωράκι στα συμφέροντα είναι η υποχρεωτική μέσω τραπεζικού λογαριασμού πληρωμή των αποδοχών των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.


Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με τίτλο: «Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1

Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2

Κυρώσεις

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017.

Ενώ αυτά ψηφίζονται ο Τσίπρας επανέλαβε στη βουλή το γνωστό μύθευμα περί ανταποδοτικών μέτρων θυμίζοντας σε όλους τον Λένιν που έλεγε ότι ένα επαναλαμβανόμενο ψέμα στο τέλος γίνεται αλήθεια.
neinnewsgr