2 χρόνια capital controls. Δεν ξεχνάμε τους υπαίτιους της οικονομικής καταστροφής2 χρόνια Capital Controls