Προσλήψεις 29 ατόμων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας

  Εύρεση εργασίας  Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δυόμισι μήνες από την ημερομηνία απόφασης πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
, στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, 2017 συνολικού αριθμού είκοσιεννέα (29) ατόμων, με τις εξής ειδικότητες: Τέσσερις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ ΚατηγορίαςΈνας (1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφουΕννέα (9) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Β΄ΚατηγορίαςΈνας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB – (Εκσκαφέας – Φορτωτής)Έντεκα (11) Εργάτες Γενικών ΚαθηκόντωνΤρεις (3)ΑπόφοιτοιΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντίστοιχη εμπειρίαΣύνολο: 29 άτομα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους καιτα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων, ήτοι από 27 έως και 31 Ιουλίου στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), Εθνικής Αντιστάσεως 65, (πεζόδρομος Περιστερίου) 1ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, από 9:30 έως 14:30, τηλ. 210 5745826. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος της πυρασφάλειας, θα παραταθεί η προθεσμία για άλλες τρεις (3) ημέρες. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ