Κι εσύ μαλάκα Έλληνα πλήρωνε τη θυγατέρα της Ξηροτύρη... για "πρώτη φορά αριστερά"!