Μια ωραία ατμόσφαιρα η παλιοπαρέα.

Φωτογραφία του χρήστη Το Παρατηρητήριο.Φωτογραφία του χρήστη Το Παρατηρητήριο.
http://perimajestic.blogspot.gr/