Προσλαμβάνονται μόνιμοι 120 ιεροδιδάσκαλοι του Ισλάμ από το Υπ. Παιδείας

Προκήρυξη πλήρωσης 120 θέσεων ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις μουφτείες της Θράκης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Οι ιεροδιδάσκαλοι θα διδάσκουν το Κοράνι στα τεμένη της Θράκης ή και σε μαθητές-μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.
Και όλα αυτά, τη στιγμή που στα ελληνορθόδοξα σχολεία, η κυβέρνηση εξετάζει την περίπτωση να καταργήσει το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά και την πρωινή προσευχή, στο όνομα της ανεξιθρησκείας όπως ισχυρίζεται, που πρέπει να ισχύει και για τα σχολεία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα μηνών, και αν το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα διδάσκουν και μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 2757/τ. Β΄/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΒ84653ΠΣ-ΠΑΜ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

politisonline/eyedoll

https://www.eyedoll.biz/single-post