Γεωργίου: Εγώ γιατί να είμαι ένοχος;...Ένοχος είναι ο ελληνικός λαός που έτρωγε κι έπινε σε βάρος του ελληνικού λαού

«Επιστρέφει ο... Γεωργίου»

«Επιστρέφει ο... Γεωργίου» - Media
Σε μείζον θέμα, που μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις της κυβέρνησης με τους δα­νειστές και την προσεχή διαπραγμάτευση, τείνει να εξελιχθεί η υπόθεση Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, ύστερα από την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αλλά και την αναίρεση του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου.

Η αντίδραση της Κομι­σιόν την Τρίτη ήταν ά­μεση όσο και έντονη, και οι κατά καιρούς διακηρύξεις υπέρ της ανεξαρτη­σίας της Δικαιοσύνης πήγαν πε­ρίπατο στον βαθμό που υπεράνω όλων τίθεται η ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών. Στην ουσία δηλαδή οι δανειστές, απαιτούν δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.
Η εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, Ανίκα Μπράιτχαρντ, σχολίασε εν­δεικτικά πως «η ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών στα κρά­τη - μέλη μας αποτελεί βασικό πυ­λώνα της εύρυθμης λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματι­κής Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προστατεύεται από το δίκαιο της Ε.Ε.».
Και συνέχισε παραπέμποντας ουσιαστικά στη δυνατότητα της προσφυγής: «Λαμβάνουμε υπόψη τη σημερινή ειδική απόφαση, η οποία παρατηρούμε ότι δεν είναι σύμφωνη με την απόφαση σε προηγούμενη διαδικασία. Κατα­νοούμε ότι η σημερινή απόφαση είναι ανοικτή για προσφυγή για νομικούς λόγους ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελλά­δας. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων της Ελληνικής Στα­τιστικής Υπηρεσίας κατά την περίοδο 2010-2015 και μετά».
Χθες επανήλθε επαναλαμβάνο­ντας την ανησυχία της Ευρωπα­ϊκής Επιτροπής για την ανεξαρ­τησία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία, είπε, προστατεύεται με βάση τον νόμο και το ίδιο ισχύει για τους ανθρώ­πους που εργάζονται εκεί. Παράλ­ληλα ενημέρωσε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί σε επόμενο Εurogroup και υπενθύμισε τη θέση της Κομι­σιόν ότι η απόφαση του δικαστη­ρίου είναι ανοικτή για προσφυγή και ως εκ τούτου η υπόθεση δεν έχει κλείσει.
Ο ίδιος ο πρώην διευθυντής της ΕΛΣΤΑΤ, καταφεύγοντας σε δηλώ­σεις στους «Financial Times», α­νακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ υπερα­σπίστηκε τη στάση του λέγοντας «καταδικάστηκα γιατί ακολούθη­σα την αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, όπως απαιτεί ο νό­μος σε Ελλάδα και Ε.Ε.», κάτι που, όπως συμπλήρωσε, θα ξαναέκανε και σήμερα.
Αμηχανία
Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει αποφύγει οποιονδήποτε σχολια­σμό, τόσο της απόφασης του δι­καστηρίου και της υπόθεσης συ­νολικά όσο και της αντίδρασης της Κομισιόν. Ανεπισήμως κυβερνητι­κά στελέχη παραπέμπουν στην α­νεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής στην εκταμίευση του υ­πολοίπου της δόσης ή πρόκλησης πιέσεων σε άλλα ζητήματα της διαπραγμάτευσης, εκτιμούν πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Είτε η κυβέρνηση πράγματι δεν ανησυχεί είτε συμβαίνει το αντί­θετο, είναι γνωστό πως η ασυλία στελεχών ανεξάρτητων αρχών και δομών (που επί της ουσίας ελέγχονται από τους δανειστές) είναι μέσα στα προαπαιτούμενα των θεσμών. Υπενθυμίζεται ότι η παύ­ση της δίωξης τριών εμπειρογνω­μόνων του ΤΑΙΠΕΔ (έπειτα από σχετικό βέτο που έβαλε ο Ισπα­νός ΥΠΟΙΚ Ντε Γκίντος) αλλά και το κλείσιμο της «εκκρεμότητας» Γεωργίου τέθηκαν ως προϋποθέ­σεις από ΔΝΤ και ΕSΜ για την εκταμίευση της δόσης.
Υπενθυμίζεται ότι κληθείς να σχολιάσει την αναίρεση του απαλ­λακτικού βουλεύματος στην ενη­μέρωση των πολιτικών συντακτών στις 20 Ιουλίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος είχε μιλήσει για νομι­κής φύσης ζητήματα. Στις περι­πτώσεις της αναίρεσης σημείωνε:
«Δεν κρίνονται πραγματικά ζητή­ματα», αλλά το «εάν και κατά πό­σο έχει ερμηνευθεί ορθά ο νόμος από το δικαστήριο το οποίο εκδί­δει την απόφαση, είτε από το Συμβούλιο το οποίο βγάζει το βού­λευμα».
Σε σχέση με τη θέση της κυβέρ­νησης για το έλλειμμα του 2009 α­πάντησε επί της ουσίας ότι το θέ­μα είναι λήξαν εφόσον «το σύνολο των προγραμμάτων προσαρμογής βασίστηκαν σε εκείνη την απόφα­ση της Ελληνικής Στατιστικής Αρ­χής, αλλά και της Εurostat», ενώ «όλη η δημοσιονομική προσαρ­μογή που έχει ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια στηρίχθηκε στο έλλειμμα το οποίο καταγράφηκε το 2009. Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο πρόγραμμα». «Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν καταληχθεί στις σχετικές συμφωνίες με τους δα­νειστές. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα νόημα περαιτέρω συζήτησης», πρόσθεσε.
Και Άρειος Πάγος εν όψει
Όσον αφορά το δικαστικό σκέ­λος της υπόθεσης συνοπτικά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Ανδρέα Γεωργίου σε βαθμό πλημ­μελήματος για μία από τις τρεις πράξεις παράβασης καθήκοντος για τις οποίες παραπέμφθηκε, δη­λαδή για τη μη ενημέρωση του Δ.Σ. της Αρχής για τη διαβίβαση των στοιχείων για το έλλειμμα του 2009.
Για αυτή την κατηγορία καταδι­κάστηκε σε διετή φυλάκιση με τριετή αναστολή. Οι άλλες δύο πράξεις για τις οποίες απαλλά­χθηκε αφορούν το ότι δεν συγκαλούσε το Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργούσε ως «ενός ανδρός αρχή» καθώς και το ότι δια­τηρούσε όσο ήταν στην κεφαλή της ΕΛΣΤΑΤ τη θέση του και στο ΔΝΤ (για λίγους μήνες). Ωστόσο, υπάρχει και το θέμα της κακουργηματικής δίωξης για ψευδή βε­βαίωση αναφορικά με το έλλειμ­μα του 2009, που συνδέεται με τις κατηγορίες για τη διόγκωσή του, η οποία θα κριθεί από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου μετά την αναίρεση της εισαγγελέως Ξέ­νης Δημητρίου στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.http://www.topontiki.gr/article/232260/epistrefei-o-georgioy