Τα μπάνια του λαού είναι κεκτημένο. Μην τα διακόπτετε στον πρωθυπουργό του λαού.

Τι λες τώρα;......Μην ενοχλείτε τον πρωθυπουργό του λαού.
Το Παρατηρητήριο

 http://politika-gr