Ποτέ κανείς τόσα πολλά, σε τόσο λίγο χρόνο!

Ποτέ κανείς τόσα πολλά, σε τόσο λίγο χρόνο!

Ποτέ κανείς τόσα πολλά, σε τόσο λίγο χρόνο ! 
(σχωράτε με η σελίδα χωρά τα μισά)
http://politika-gr.blogspot.gr/2017/08/blog-post_377.html
Gardasi Kritiko